VASTAANOTOLLA

ENSIMMÄINEN KÄYNTI

► Haastattelu
Osteopaatti selvittää potilaan terveys – ja sairaushistorian. Sinun on myös hyvä varata
mahdolliset röntgen tai magneettitutkimustulokset vastaanotolle tullessasi.

► Tutkimus
Osteopaatti tutkii kehon rakennetta sekä perinteisen kliinisen lääketieteen keinoin (neurologia, ortopedia), että osteopaattisen palpaation eli käsin tunnustelun avulla.

► Diagnoosi
Löydösten perusteella osteopaatti tekee toiminnallisen diagnoosin vaivasi aiheuttajasta
► Hoitopäätös
Jos todetaan potilaan olevan sovelias osteopaattiseen hoitoon, niin tutkimme hänet passiivisilla ja aktiivisilla tutkimuksilla, osteopaattisella manuaalisen lääketieteen diagnostiikalla, sekä hyvin pitkälle kehittyneellä käsin tunnustelun menetelmällä.

► Hoitosuunnitelma
Sinulle kerrotaan hoidon etenemisestä. Keskimäärin tarvitaan 2-6 käyntikertaa.
Pitkittyneet ongelmat saattavat tarvita pidemmän hoitojakson tai säännölliset määrä-
aikaiskäynnit.

Comments are closed.