TAVOITTEET

Tavoitteet

Fysioterapia on terapiaa, jonka keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Yleensä fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat synnynnäisen vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttamaan alentuneen toimintakyvyn edistämiseen fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian keinoin. Kipu- ja oirehoitoina käytetään mm. fysikaalisia hoitoja.

Fysioterapialähetteen saa lääkäriltä ja sillä voi hakea hoitojakson päätyttyä Kelasta korvausta.

Fysioterapian menetelmiä ovat mm. terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä ohjaus ja neuvonta.

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. Fysioterapeutin toimintaa valvoo lääninhallitus ja oikeusturvakeskus.

Comments are closed.