TAVOITTEET

Osteopatia on erikoisterveydenhuollon ala, jossa pääpaino on nikamien, nivelten, lihasten ja hermoston toimintahäiriöiden tutkimisessa ja hoitamisessa. Näistä toimintahäiriöistä kärsii jossakin elämänvaiheessa lähes jokainen länsimainen ihminen. Ne ilmenevät tavallisesti jokapäiväisinä niska- ja selkäkipuina, kävely- ja liikuntavaikeutena tai puutumisoireina.

Palauttaessaan potilaan toimintakykyä, osteopaatti käyttää hoitotoimenpiteinään erilaisia manipulaatio ja pehmytkudostekniikoita. Ohjaamme myös ravinto- ja elämäntapamuutoksiin, sekä liikunnalliseen aktiivisuuteen.

Euroopassa Osteopatia on suurimpia terveydenhuollon erikoistumisaloja, jossa ihmistä hoidetaan lääkkeettömästi. Suomessa osteopaatti on koulutettu itsenäisesti tutkimaan ja hoitamaan kaikenikäisiä ihmisiä, joten hoito on turvallista ja siihen voidaan hakeutua ilman lääkärin lähetettä.

Vaikkakin tavoitteenamme on vaivojesi ennaltaehkäisy, ja että hakeutuisit hoitoomme riittävän ajoissa, voimme auttaa sinua selkäongelmissasi kaikissa elämäsi vaiheissa. Nuorilla ja työikäisillä ihmisillä yleensä vaivat paranevat kahden – kolmen hoitokerran jälkeen.
Osteopatia on hoitomuotona parhaimmillaan akuuteissa nikamien pikkunivelten toiminnallisissa häiriöissä. Myös eriasteisia tukirangan rappeutumaprosesseja, kuten välilevyn pullistumia ja nivelten patologisten vaivojen pahenemista, voidaan hidastaa ja joissain tapauksissa jopa estää sen avulla.

Osteopatia tuo tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoketjun alkupäähän uuden näkökulman.
Nykyinen työyhteiskunta kuormittaa kohtuuttomasti tukirankaamme ja niveliämme. Esimerkiksi selkäkivuista paranee ilman hoitoa vuoden kuluessa vain 25 % (Croft ym.) Tämä näkyy alati kasvavina terveydenhuollon kustannuksina. Osteopaattisen manipulatiivisen hoidon tavoitteena onkin vähentää sairauspoissaoloja, kipulääkkeiden käyttöä ja perusterveydenhuollon kuluja.

Jotta voisimme ehkäistä kroonisten vaivojen syntyä, tulisivat hoitotoimenpiteet aloittaa n 2-3 vrk sisällä vaivojen ilmaantumisesta (CSAG report England) Valitettavan usein näkee että potilaat viivyttelevät hoitoon hakeutumisessa jolloin hoito vaikeutuu. MacDonaldin avoin kontrolloitu tutkimus osoittaa että epäspesifillä alaselkäkivulla on hyvä vaste osteopaattiseen manipulaatiohoitoon potilailla, joilla vaivat ovat kestäneet 14–28 päivää. Manipulaatiohoito on todettu kustannustehokkaammaksi ja turvallisemmaksi kuin yleensä käytettävät tulehduskipulääkkeet. Myös kalliiden sairaalatutkimusten ja kirurgisten operaatioiden tarve vähenee.
Osteopaatti on terveydenhuollon korkeakoulututkinnon suorittanut ammattihenkilö, joka koulutusta ja toimintaa valvoo ja säätelee Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto – Valvira.

Comments are closed.